Primorsko-goranski ogranak

HUROŠ Primorsko-goranski ogranak
Predsjednik
Sandra Krpan, OŠ Kastav
Adresa
Skalini Istarskog tabora 3, 51215 Kastav
Telefon
051-69-13-08
Fax
051-60-10-69
Adresa e-pošte
os-kastav@os-mbrozovic-kastav.skole.hr
Web adresa
os-mbrozovic-kastav.skole.hr/