Kontakti

SJEDIŠTE HUROŠ-a:
Osnovna škola Novska
Trg dr. Franje Tuđmana 1
44330 Novska
Telefon: 044/600-095
Fax: 044/691-467
e-mail: os-novska@os-novska.skole.hr
PREDSJEDNICA HUROŠ-a:
Antonija Mirosavljević, prof.
Osnovna škola Novska, Novska
Telefon: 091/ 606 33 12
e-mail: antonija.mirosavljevic@skole.hr
antonija.mirosavljevic@huros.hr
TAJNIŠTVO:
Tatjana Blažeković, spec.admin.publ.
Osnovna škola Novska, Novska
Telefon: 099/ 333 0391
e-mail: tajnistvo@huros.hr
tatjana.blazekovic@skole.hr
VODITELJ RAČUNOVODSTVA HUROŠ-a:
Maja Štivojević
Osnovna škola Novska, Novska
Telefon: 044/ 691- 462
e-mail: maja.stivojevic@skole.hr
racunovodstvo@huros.hr
ADMINISTRATOR WEB-a:
Matea Marenić, mag.prim.educ.
Osnovna škola Novska, Novska
e-mail: matea.marenic@skole.hr
matea.marenic@huros.hr
ODVJETNIK:
Odvjetnički ured Kuprešak
Hrvoje Kuprešak, odvjetnik
Meštrovićev trg 2, 10 000 Zagreb
Telefon: 095/ 899 26 53, 091/ 784 41 01
e-mail: odvjetnik.kupresak@gmail.com
MATIČNI BROJ HUROŠ-a:
01112058 – 000.
OIB HUROŠ-a:
97748123085.
IBAN: HR9523600001101424251