Koprivničko-križevački ogranak

HUROŠ Koprivničko-križevački ogranak
Predsjednik
Ivan Jaković, OŠ Molve
Adresa
Trg kralja Tomislava 10, 48327 Molve
Telefon
048/892-027, 095/ 8380-043
Fax
048/892-027
Adresa e-pošte
os.molve@os-molve.skole.hr
Web adresa
www.os-molve.skole.hr