Članovi predsjedništva HUROŠ-a ispred Grada Zagreba

HUROŠ Članovi predsjedništva  HUROŠ-a ispred Grada Zagreba
Predsjednik
Biserka Matić Roško i Biserka Šćurić , članice Predsjedništva , OŠ Horvati, OŠ Otona Ivekovića
Adresa
Horvaćanska c.6 - Stjepana Pasanca bb
Telefon
01/3838870 - 01/3878696, 099/3860696
Adresa e-pošte
bmrosko@gmail.com biserka.scuric@skole.hr