O udruzi

CILJEVI UDRUGE:

 • unaprijeđenje osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj
 • suradnja sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa
 • suradnja sa jedinicama lokalne uprave i samouprave na pitanjima financiranja osnovnog školstva
 • sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata
 • zaštita interesa Udruge i članova Udruge
 • suradnja sa školama u zemlji i inozemstvu
 • organizacija seminara i stručnih skupova
 • suradnja sa vjerskim institucijama
 • suradnja sa javnim medijima ( tisak, radio i TV )

KRONOLOGIJA događanja u udruzi od osnutka do danas:

 • 10. veljače 1995. godine održana osnivačka (utemeljiteljska) skupština u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, na kojoj je za prvog predsjednika izabran Boro Stipić, prof. iz O.Š Medvedgrad - Zagreb
 • 12. svibnja 1995. godine izdato rješenje od Ministarstva uprave pod registarskom brojem 2041, knjiga II sa punim imenom Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola – skraćeno HUROŠ
 • drugi predsjednik Nikola Klarić, prof. iz O.Š. Ivana Cankara - Zagreb
 • treći predsjednik Tomislav Horvat, prof. iz O.Š. Josipa Račića - Zagreb
 • 02. ožujka 2009. godine četvrti predsjednik Nikica Mihaljević, prof. iz O.Š. dr. Ante Starčević - Zagreb