Ličko-senjski ogranak

HUROŠ Ličko-senjski ogranak
Predsjednik
Ivica Radošević, OŠ Dr. Jure Turića
Tajnik
Ljubica Butorac,
Adresa
Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić
Telefon
053/572-003, 053/658-985
Fax
053/572-003
Adresa e-pošte
ured@os-jturic-gospic.skole.hr
Web adresa
www.os-gospic.hr/