Karlovački ogranak

HUROŠ Karlovački ogranak
Predsjednik
Marijana Pavičić, OŠ Dragojle Jarnević
Adresa
Stjepana Radića 31, 47000 Karlovac
Telefon
047/614-572, 098/434-249
Fax
047/614-599
Adresa e-pošte
os-dragojle-jarnevic.karlovac@skole.hr
Web adresa
www.os-djarnevic-ka.skole.hr