Međimurski ogranak

HUROŠ Međimurski ogranak
Predsjednik
Vinko Grgić, II. OŠ Čakovec
Adresa
Trg pape Ivana Pavla II 1, 40000 Čakovec
Telefon
040/390-120
Fax
040/390-120
Adresa e-pošte
ured@os-druga-ck.skole.hr
Web adresa
www.os-druga-ck.skole.hr