Krapinsko-zagorski ogranak

HUROŠ Krapinsko-zagorski ogranak
Predsjednik
Tomislav Polanović, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog
Adresa
 Đački put 1,49210 Zabok
Telefon
049/221-050, 098/ 378-443
Fax
049/223-623
Adresa e-pošte
os-ksaver-sandor-djalski@kr.htnet.hr
Web adresa
www.os-ksaver-sandor-djalski-zabok.skole.hr