Dubrovačko-neretvanski ogranak

HUROŠ Dubrovačko-neretvanski ogranak
Predsjednik
Silvana Bjelovučić, OŠ Marina Getaldića
Adresa
Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik
Telefon
020/432711
Fax
020/432575
Adresa e-pošte
ured@os-mgetaldica-du.skole.hr
Web adresa
os-mgetaldica-du.skole.hr/