Šibensko-kninski ogranak

HUROŠ Šibensko-kninski ogranak
Predsjednik
Ivan Uzun, OŠ Domovinske Zahvalnosti
Adresa
Josipa Jovića 2, 22300 Knin
Telefon
022/664-715
Fax
022/660-210
Adresa e-pošte
ured.ravnatelj@os-domovinske-zahvalnosti-kn.skole.hr
Web adresa
os-domovinske-zahvalnosti-kn.skole.hr/