Stručni skup ravnatelja osnovnih škola

Bol na Braču- Stručni skup ravnatelja
Stručni skup ravnatelja osnovnih škola

 

 

Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola poziva sve
RAVNATELJE OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA
na stručni skup

RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA

koji će se održati od 22.- 25. listopada 2017.
u Bolu na Braču
Link obrasca za prijavu smještaja i autobusnog prijevoza iz Zagreba    

                                                                                      http://www.dubrovniksun.hr/prijave/huros/

                                                                                        Naknadno će biti objavljen program .