Podatci o članovima HUROŠ-a

PODATCI
Podatci o članovima HUROŠ-a

 

 

 

 

                              PODACI O ČLANOVIMA HUROŠ-a  ŽUPANIJE:

 

                          _________________________________________________

 

  

IME I PREZIME

 

 

DATUM ROĐENJA

 

 

OIB

 

 

ADRESA STANOVANJA

 

 

IME ŠKOLE

 

 

E-MAIL ADRESA ŠKOLE

 

 

E-MAIL ADRESA RAVNATELJA/ICE

 

 

ZVANJE

 

 

GODINA PRISTUPANJA HUROŠ-u

 

 

TELEFON/MOBITEL

 

 

 

  • Osobni se podaci prikupljaju samo u tehnički potrebnom opsegu. Evidentirani podaci se ni u kojem slučaju neće prodavati ili iz drugih razloga davati trećim osobama.